Privacyverklaring

ACTOO-Twente maakt gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het echter erg belangrijk dat de gegevens die met ons worden gedeeld zorgvuldig worden behandeld. Immers, privacy is een goed recht van iedereen.

De persoonsgegevens welke wij verwerken.
ACTOO-Twente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– geslacht
– telefoonnummer
– emailadres
– overige gegevens welke u zelf tijdens een kennismakingsgesprek (evt. telefonisch) / intakegesprek aan ons heeft verstrekt

Welke bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij.
ACTOO-Twente verwerkt naast de gewone persoonsgegevens ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dit kunnen zijn:
– BSN
– gezondheid (mogelijk ook psychisch, afhankelijk van problematiek)
– onderwijs gerelateerde informatie
– opvoedkundig gerelateerde informatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ACTOO-Twente zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peternorder@actoo-twente.nl . Wij verwijderen dan deze informatie.

Waarom heeft ACTOO-Twente uw persoonsgegevens nodig.
ACTOO-Twente heeft uw persoonsgegevens nodig:
– om u te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
– om onze diensten bij u af te kunnen leveren
– indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens welke wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoelang bewaart ACTOO-Twente uw persoonsgegevens.
ACTOO-Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de gestelde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en van wetgeving rondom bewaring van gegevens.

Deelt ACTOO-Twente uw persoonsgegevens met anderen.
ACTOO-Twente verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om zodoende te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken welke ACTOO-Twente gebruikt.
ACTOO-Twente maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies welke ik gebruik zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ACTOO-Twente hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar peternorder@actoo-twente.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe bewaart en beveiligt ACTOO-Twente uw gegevens.
ACTOO-Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld onze computers beveiligd met een wachtwoord en zijn deze zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met peternorder@actoo-twente.nl .

In de Algemene Voorwaarden vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe ACTOO-Twente persoonlijke gegevens verwerkt.

Contactgegevens:
ACTOO-Twente, Lydia van Haren en Peter Norder
Berriehoek 61
7546 JP  Enschede
06 – 43013535
info@actoo-twente.nl