Opvoedondersteuning bij kinderen met zorgbehoefte of beperking

Merk je dat je kind extra zorgbehoefte heeft in de opvoeding vanwege autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit? ACTOO-Twente helpt je met opvoedondersteuning bij gedragsproblematiek.

ACTOO-Twente biedt opvoedondersteuning in gezinnen die te maken hebben met een niet-vanzelfsprekende ontwikkeling van hun kind(eren). We zijn inzetbaar:

  • bij opvoedvragen;
  • wanneer je de signalen van je kind beter wilt herkennen en begrijpen;
  • om wilt leren gaan met moeilijk gedrag;
  • bij grenzen stellen;
  • om de ouder-kindband te versterken;
  • om basisvertrouwen te vergroten.

Samen met ouders formuleren we haalbare doelen en zoeken, waar mogelijk, naar praktische oplossingen. Omdat de opvoeding van kinderen grotendeels thuis plaatsvindt, komen we bij ouders thuis.

Ook voor gediagnosticeerde ouders

Het kan zijn dat één of beide ouders al eerder gediagnosticeerd is en hierdoor problemen of onzekerheden in de opvoeding ervaart. We geven ouders met een diagnose weer vertrouwen en laten ze weer in hun kracht staan.

Meekijken en mee oplossen

We kijken enige tijd mee in het gezin, zodat we zo goed mogelijk kunnen meedenken voor passende oplossingen. Welk advies past bij de ouders, bij het kind en op dat moment? Het is belangrijk dat ouders weer vertrouwen krijgen in de opvoeding doordat zij het gedrag van hun kind beter hebben leren ‘verstaan’. Onze ervaring en expertise ligt bij het ‘lezen’ van het gedrag van het kind, het op juiste wijze interpreteren en deze vervolgens voor ouders te vertalen naar praktische opvoedadviezen.

Een oplossing bij diverse diagnoses

Wanneer wij gezinnen ondersteunen is er vaak bij de kind(eren) en/of ouder(s) sprake van AD(H)D, hoogbegaafdheid, autisme etc. En soms zijn ouders nog net aan het begin van de zoektocht van wat er met hun kind kan zijn. Door onze ervaring en uitgebreid netwerk kunnen we je, indien gewenst, naar de juiste persoon doorverwijzen. Ook komen we regelmatig in samengestelde gezinnen waar ouders moeilijkheden ervaren bij de opvoeding. Tijdens ons werk gaan we uit van positiviteit, verbinding en kracht van ouders en het kind. Zowel in individueel en in onderling verband, waardoor de gezinssituatie weer in balans komt.

Werkwijze

Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we samen hoe we jullie en je kind het beste kunnen helpen. We plannen graag de afspraak bij je thuis zodat we meteen een goed beeld krijgen. Samen maken we een opvoedplan dat aansluit bij de situatie en bij jullie manier van opvoeden. Je gaat hier thuis mee aan de slag en in de daarop volgende huisbezoeken bespreken we hoe het gaat en wordt het plan zo nodig bijgesteld. We maken gebruik van gesprekken en observaties en geven informatie en opdrachten waar je thuis mee aan de slag kunt. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van videobegeleiding. Neem contact op voor een afspraak. We helpen je graag verder.