Beeldenken

Een beelddenker denkt in beelden en gebeurtenissen. In tegenstelling tot de meeste mensen denken zij niet in woorden en begrippen, maar zien beelddenkers in één oogopslag een beeld van het geheel. Dit wordt ook wel ruimtelijk denken genoemd.

Hoeveel voordelen een beelddenk-patroon ook kan hebben ten opzichte van het gangbare taaldenk-patroon, in de klas of op het werk lopen beelddenkers vaak vast. Toch bestaan er relatief eenvoudige trainingen om als beelddenker goed mee te komen in de klas of op het werk. ACTOO-Twente biedt Beeld en Breintrainingen en individuele begeleiding speciaal voor beelddenkers.

Waar loopt een beelddenker tegenaan?

Een kind dat beelddenker is ondervindt op school vaak problemen. In veel gevallen wordt informatie stapsgewijs aangeboden waarbij stap voor stap naar het eindresultaat toe wordt gewerkt. Een kind dat beelddenker is, is daarentegen gebaat bij het meteen kunnen zien wat het totaalplaatje is om pas daarna terug te kunnen redeneren hoe de weg er naartoe is opgebouwd.

Het komt voor dat beelddenkers het stempel gedragsproblematiek krijgen opgeplakt terwijl zij dat niet hoeven te hebben. Bijvoorbeeld omdat lezen zo langzaam en moeilijk gaat. Ook kan de communicatie met niet-beelddenkers lastig zijn omdat zij in de ogen van hen cruciale stappen in denkprocessen overslaan en gelijk al over de oplossing beginnen te praten. Voor een niet-beelddenker kan het dan overkomen alsof een opdracht totaal verkeerd is begrepen of dat de beelddenker over een compleet ander onderwerp spreekt.

Kenmerken van beelddenkers

Beelddenker zijn heeft zo zijn voor en nadelen. Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de typische kenmerken van een beelddenker. Houd er rekening mee dat beelddenkers niet alle kenmerken hoeven te vertonen.

Moeilijk Makkelijk
automatiseren van taken grote gedachten sprongen maken
aandacht erbij houden fotografisch geheugen
snel vermoeid intuïtief beslissingen nemen
namen onthouden creatieve oplossingen bedenken
samenhangende verhalen vertellen en schrijven knutselen en handvaardigheid
de letterlijke tekst voorlezen ruimtelijk inzicht
scheiden van hoofd- en bijzaken de algemene strekking van zinnen onthouden
communicatie met anderen

Nieuwsgierig of je ook een beelddenker bent? Doe dan deze beelddenktest die je meer inzicht geeft over hoe jouw brein informatie verwerkt.

Hoe ontstaat beelddenken?

Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Je hebt immers als baby nog geen taal geleerd. Na ongeveer het vierde levensjaar begint je taalontwikkeling doordat je naar school gaat. Je leert lezen en schrijven. De meeste schoolsystemen zijn grotendeels op lezen en schrijven ingericht. Voor veel kinderen is dat prima en komen daarin mee, maar er zijn ook kinderen die een sterke voorkeur voor beeldtaal blijven behouden en minder aanleg hebben voor het taal-denkproces. Zij lopen dan vast. Het kind lijkt intelligent behalve op taalkundig gebied. Het is voor docenten moeilijk om achter de juiste oorzaak te komen. De diagnose dyslexie of gedragsproblematiek ligt dan vaak voor de hand. Toch is het belangrijk om even iets verder te kijken dan dyslexie. Beelddenkers leren met een Beeld- en Breintraining studie- en communicatietechnieken waardoor veel problemen op school als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Ik/ mijn kind is een beelddenker, wat nu?

Een Beeld- en Breintraining leert je bewegen in de wereld van taaldenkers. Het verbetert school- en werkprestaties door het aanleren van alternatieve communicatie- en leerstrategieën. Je communiceert en leert voortaan met meer zelfvertrouwen en succes.

Meer informatie

Heb je een vermoeden dat beelddenken een grote rol speelt bij jou/ je kind en wil je dat aanpakken? Neem dan contact op met ACTOO-Twente. We zijn gecertificeerd in het vaststellen van beelddenken en het mogen geven van Beeld- en Breintrainingen.