Beeld- of taaldenker

Wilt u inzicht krijgen in de wijze waarop uw kind informatie verkrijgt / verwerkt, dan kan dit basisonderzoek (onderzoek A) u daarover duidelijkheid bieden. Dit onderzoek bestaat uit:

  • een visuele screening;
  • een leerstijlenonderzoek;
  • en een beelddenkonderzoek.

De bioptor

Wilt u naast het basisonderzoek meer weten over de cognitieve capaciteiten van uw kind, dan is een uitgebreider onderzoek aan te bevelen (onderzoek B). Dit onderzoek bestaat uit onderzoek A, uitgebreid met:

  • een geheugenonderzoek;
  • en een breed didactisch onderzoek.

Het wereldspel

Wanneer u in plaats van de cognitieve capaciteiten inzicht wilt krijgen in de cognitieve vaardigheden van uw kind, dan is onderzoek C aan te bevelen. Dit onderzoek bestaat uit:

  • een visuele screening;
  • en een breed didactisch onderzoek.

Opmerking: in dit onderzoek wordt niet onderzocht of uw kind taal- of beelddenker is!