AVG-wet 25-05-2018

De AVG-wet zoals ingegaan op 25 mei 2018 is gericht op Toestemming, Transparantie, Focus en Beveiliging.

1. Toestemming

 • Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie (eventuele rapportage, begeleidingsplannen en evaluatieverslagen) worden alleen gedeeld met derden na het geven van toestemming. Soms is hier een toestemmingsformulier voor nodig.
 • Alle cliënten worden gewezen op de aanwezigheid van een privacy beleid, algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomsten.
 • Bij bezoek aan onze website dient u toestemming te geven voor de functionele cookies.

2. Transparantie

 • In de privacyverklaring staat uitgelegd waarom gegevens verzameld worden.
 • Cliënten mogen data over hen zelf inzien en deze laten verwijderen.
 • Op verzoek is een actuele uitleg te verkrijgen over dataprocessen en werkwijzen.

3. Focus

 • Bij gegevensverwerking wordt het minimum aan gegevens bewaard.
 • Bij beëindiging van een begeleidingstraject wordt digitale informatie verwijderd en papieren documentatie versnipperd (boekhoudgegevens uitgezonderd) tenzij dit door wetgeving anders wordt bepaald.
 • Tijdens begeleidingsgesprekken worden aantekeningen gemaakt. In deze aantekeningen is de identiteit van de cliënt niet herleidbaar.
 • Op sociale media kunnen berichten, foto’s of afbeeldingen geplaatst worden. In deze berichten zijn nooit cliënten herkenbaar in beeld en blijft de privacy gewaarborgd. Vooraf zal dit te allen tijde aan de betreffende client worden gevraagd.
 • Privacygevoelige WhatsApp-berichten worden niet langer bewaard dan nodig.
 • Telefoongesprekken met cliënten, worden nooit gevoerd in het bijzijn van anderen.
 • Bij de kilometerregistratie wordt alleen gebruik gemaakt van (post)codes, zodat volledige adresgegevens van cliënten en netwerk niet herleidbaar zijn.

4. Beveiliging

 • De website is voorzien van een SSL-certificaat en diverse beveiliging plug-ins.
 • Bij gegevensverwerking wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deze is beveiligd met een code, die nooit met derden gedeeld wordt en welke na drie minuten inactiviteit automatisch geactiveerd wordt.
 • Papieren documentatie wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Alleen de medewerkers van ACTOO-Twente hebben toegang tot deze ruimte.
 • Als er geen medewerkers van ACTOO-Twente in de praktijkruimte aanwezig zijn, worden de laptops afgesloten. Eventuele privacygevoelige documentatie blijft nooit onbeheerd achter op het kantoor.
 • Wachtwoorden worden nooit automatisch opgeslagen en worden met regelmaat gewijzigd.
 • Onze mobiele telefoons zijn beveiligd met een code.